Dreigende deflatie, wat gaat het ECB doen?

20Het MKB en de rest van het zakelijk leven staat op scherp. De economie zou nu weer aan moeten gaan trekken na een lange periode van neergang, maar tegelijkertijd wordt er gewaarschuwd voor een deflatie. In België is het al zo ver, maar ook in Nederland en de andere landen van de Europese Unie ziet de situatie er niet best uit. Het ECB is het leidende orgaan dat in deze situatie zou moeten komen met de oplossing, maar de oplossingen uit het verleden lijken niet meer te werken nu de monetaire unie het overkoepelend orgaan is en de ECB de nationale banken aan zou moeten sturen. De verlaging van het rentepercentage was riant, maar de nationale banken hielden de rentes aanzienlijk hoger en daarmee viel het sturingsmechanisme in het water. Wat te doen, vragen de meeste bedrijven zich af.

De draai naar het internet

Voor een paar jaar geleden was het de zwaai naar het internet die doorslag moest geven. Op het internet zou het grote geld liggen en de bedrijven die er tijdig bij waren, die konden een leuke periode leuk binnenlopen door alle bezoekers die surfend landden op de pagina’s die hiervoor bedoeld waren. Maar nu is de concurrentie groot, domeinnamen zijn zo goed als gratis, maar de beste namen zijn al vergeven, tekstschrijvers zijn duur of Indisch en ook het onderhoud van de pagina’s neemt veel tijd in beslag. Daarnaast is het geen oplossing, de hoge mate van werkloosheid, het lage moraal en de slechte economische situatie zorgen ervoor dat de knip dicht blijft. Er moet geïnnoveerd worden, is wat gezegd wordt, maar hoe kan een innovatie in gang worden gezet als er geen geld is en lenen ook al geen optie is?

Vergelijking met ´33

De vergelijking met de beurskrach (1929) en de recessie die omsloeg in een depressie is snel gemaakt, maar hier was het de goudstandaard die het probleem veroorzaakte en nationale politiek kon de oplossing blijken, zoals gezien werd in Amerika. Tegenwoordig zijn deze middelen uitgesloten, politiek wordt niet meer nationaal bepaald in Europa en de bedrijven zijn de grootste slachtoffers. Wat moet er gedaan worden, is de vraag. Mijn antwoord is dat er gesneden moet worden binnen de bedrijven en gezocht moet worden naar wat de markt zelf wil. Meer inspelen op de vraag en niet langer redeneren vanuit het aanbod, dat is de enige mogelijkheid.